Lidt om min baggrund

sort-hvid

Jeg har egentlig det samme problem, som da forlæggeren på Gyldendal i 1991 spurgte, hvad han skulle kalde mig (i forbindelse med udgivelsen af bogen Naturlig Sundhed).

Det vidste jeg ikke dengang. Det gør jeg stadig ikke.

Jeg er blevet kaldt:

 • alternativ behandler. Jeg har lært og praktiseret en række alternative behandlingsformer, men har ikke fungeret som alternativ behandler i mange år, Jeg bruger nu tiden på at skrive bøger, artikler og nyhedsbreve, men skriver ikke i egenskab af alternativ behandler, og er mindst lige så skeptisk overfor alternative behandlingsformer (også dem jeg er uddannet i), som overfor konventionel behandling.
 • naturlæge. Jeg havde i en længere periode en såkaldt “naturlægebrevkasse” i en avis, så den betegnelse hang ved i nogle år.
 • kostvejleder. Jeg har især siden sidst i 1980’erne fokuseret mest på at beskrive, vejlede og undervise i kostens betydning, men jeg giver ikke længere personlige konsultation eller personlig kostvejledning (selv om jeg stadig af og til vejleder lidt online).
 • ernæringsekspert. Jeg har gennemgået forskellige alternative kurser i kostens betydning for sundheden, og gennemførte en omfattende uddannelse i emnet Naturlig Hygiejne, som mest omhandler, hvordan kost, livsstil og livsbetingelser påvirker helbredet. Et emne der også er blevet kaldt Natural Health eller Naturlig Sundhed. Mange betragter Naturlig Hygiejne som forløberen for det, som vi i dag betegner livsstilsmedicin — altså hvor vi i stedet for eller i tillæg til medicin og behandling bruger forbedringer i kost, motion, søvnvaner, stresskontrol mv. til at forebygge og helbrede.
 • forfatter. Jeg har skrevet en række bøger, som er udgivet på Gyldendals Forlag, Borgens Forlag, IDG-forlag m.fl. Jeg udgiver nu mine bøger via eget forlag.
 • slankeekspert. Jeg har skrevet artikler, bøger, hjemmesider og nyhedsbreve om overvægt og vægttab. Især efter at jeg i nogle år havde udsendt daglige slanketip via Jubii.dk, mødte jeg ofte betegnelsen “slankeekspert”. Jeg har vejledt mange overvægtige i, hvordan de taber sig på en fornuftig måde.
 • journalist. Jeg har ingen uddannelse som journalist, men har i flere omgange været ansat som eller fungeret som journalist. Jeg har gennem årene skrevet nogle tusinde artikler til aviser, blade, nyhedsbreve, egne hjemmesider mv.

Min lange rejse gennem den alternative jungle, kort fortalt

Jeg var 10 år gammel, da mine forældre og andre i familien blev grebet af ideen om UFOer (1963), og der var ikke langt fra ideen om liv på andre planeter til andre alternative måder at anskue verden på.

Et par år eller tre senere begyndte min far sammen med min fætter og onkel at bygge ”De La Warr apparater” (brugt til radioni) nede i vores kælder.

Overbevisningen om, at Radioni var en virksom metode til både at diagnosticere og behandle sygdomme, førte til en stærk overbevisning om tankens kraft, fjernhealing, telepati og andre mere eller mindre okkulte eller spirituelle emner.

Familien og omgangskredsen var i fuld gang med at undersøge og arbejde med alternative metoder. Vi kom vidt omkring i et sandt virvar af mere eller mindre skøre ideer. Alternative behandlingsmetoder, nye måder at se verden på og nye måder at leve på blev hverdagskost.

Min onkel blev områdes “kloge mand”, og syge valfartede fra nær og fjern for at modtage behandling. Min mor gav zoneterapi i stuen og blev nok mest kendt for at kunne hjælpe psykisk syge til et bedre liv uden medicin — blot ved at give dem zoneterapi og være god til at lytte.

Min fætter — Kurt Winberg Nielsen — kastede sig sulten over næsten alt, der virkede tilstrækkelig skørt, spændende og alternativt til at fange hans interesse (mange år senere opfandt han ordet biopati og tilrettelagde den første biopatuddannelse).

For at gøre en lang og (for andre) kedelig historie kort, er her en opsummering af, hvad jeg gennem årene blandt andet har brugt tiden på, sammen med mine konklusioner:

 • Jeg har lært og praktiseret såkaldt vitaminterapi — anvendelse af vitaminer, mineraler og andre næringsstoffer i kosttilskud med henblik på at forebygge, lindre eller helbrede.
  Min konklusion: Vitaminterapi, eller terapeutisk anvendelse af høje doser af bestemte kosttilskud, kan have sin berettigelse i særlige situationer. Der er risiko for bivirkninger. Behandlingen bør derfor som regel være kortvarig og altid kombineres med relevante kostændringer.
 • Jeg har lært om og anvendt forskellige “detox”- eller afgiftningskure og -programmer.
  Min konklusion: Detox er mest (men ikke helt) en illusion. Kroppen afgifter sig selv. Stort set den eneste detox-kur eller udrensning, der gavner dig, er at forbedre kost og livsstil, så kroppens optagelse af skadelige stoffer mindskes, og dens evne til at afgifte øges.
 • Jeg har lært og arbejdet med biotapi og biopatuddannelsen.
  Min konklusion: Det er ikke muligt at bruge en vegatest til at vurdere, hvilke sygdomme eller mangeltilstande, man lider af. En test og vurdering hos en biopat er derfor i bedste fald tvivlsom, og risikoen for forkerte diagnoser og forkert behandling er stor.
 • Jeg har importeret og markedsført vitaminprodukter og andre kosttilskud fra udlandet, og har fået kosttilskud med vitaminer og andre næringsstoffer fremstillet i USA og Danmark. Jeg er ikke længere involveret i import eller produktion.
  Min konklusion: Selv om der er forskel på kvaliteten af kosttilskud, er de forskelle, som betyder noget, ikke dem, vi hører mest om. Tag tilskud, når de er relevante for dig. Vælg danske produkter. Lovgivningen i Danmark forhindrer mange af de groft misvisende og forkerte udtalelser om produkter, som vi ofte ser om udenlandske produkter. Du undgår også meget af den snyd og den risiko, der kan være forbundet med at købe i udlandet.
 • Jeg har lært homøopati og praktiseret den i en årrække som supplement til anden behandling og andre præparater.
  Min konklusion: Undersøgelser har efterhånden tydeligt vist, at homøopatiske midler er uden reel virkning (i det mindste i den form, som de anvendes og må anvendes i Danmark). Homøopatiske præparater virker kun, fordi personen tror på, at de virker (en såkaldt placebovirkning).
 • Jeg har haft helsekostforretning og været med til at markedsføre en række populære helseprodukter.
 • Jeg har haft klinik og behandlet eller givet personlig vejledning til mange tusinde klienter. Jeg behandler ikke længere og tager ikke længere klienter i personlig konsultation.
 • Jeg har lært og praktiseret en lang række alternative behandlingsmetoder. Men fra 1988, efter jeg var begyndt på et omfattende kursus i Naturlig Hygiejne, begyndte jeg i langt højere grad at satse på at hjælpe mine klienter med at ændre de vaner, der ofte er den egentlige årsag til deres lidelser. Jeg så ved selvsyn små og store mirakler ved at anvende det, jeg lærte på uddannelsen. Jeg har gennem årene justeret på fremgangsmåderne, men de grundlæggende ideer, principper og metoder fra Naturlig Hygiejne kan være uhyre effektive — især når de justeres i forhold til nyere viden. Jeg behandler ikke længere og modtager ikke klienter til personlig konsultation.
  Min konklusion:
  Min lange rejse gennem den alternative jungle endte med, at jeg mistede tilliden til de fleste præparater, behandlingsmetoder og kure. Det er næsten altid ændringer i livsstil og livsvilkår, som i størst udstrækning hjælper med at forebygge og helbrede sygdomme.
 • Fra starten af 1994 og indtil i dag, har jeg næsten udelukkende brugt tiden på at skrive artikler, nyhedsbreve, bøger og hjemmesider. Jeg har et lille forlag, hvor jeg udgiver bøger og e-bøger (mest mine egne).
 • Overvægt og vægttab. Sidst i 1980’erne begyndte jeg for alvor at anbefale klienter en plantebaseret kost uden stærkt forarbejdede fødevarer. De fleste fik det bedre eller blev raske ved “blot” at gennemføre omfattende kostændringer. Det viste sig også, at vægttab var en almindelig sidegevinst for overvægtige klienter, og jeg fik efterhånden mange henvendelser fra overvægtige, der udelukkende var interesseret i at tabe sig.
  Den første egentlige slankebog skrev jeg sammen med Lene Hansson (Naturlig Slank, Borgens Forlag, 1991). Selv om bogen blev en bestseller, og mange tabte sig ved at følge dens anvisninger, indeholder den desværre også forkerte oplysninger og giver sjældent et vægttab, der er overkommeligt at fastholde. Jeg begyndte derfor kort efter at bruge en bedre fremgangsmåde. Det blev til bogen og programmet Sikker Slank, som har været en succes lige siden.